15 Şubat 2009 Pazar

B360 Biyokimya Laboratuvarı II (2) Sınav Soruları

B 360 Biyokimya Laboratuvarı 2 Final soruları

1- Spektrofotometrik ve Kolorimetrik çalışmalarda kör tüp kullanılmasının nedeni nedir?
2- Normal durumlarda gözlenen glikozüri tipleri nelerdir?
3- Kromotografi nedir ? Tanımlayınız.
4- RF değeri nedir Bu değer hangi amaçla kullanılır?
5- Pofiria, ketosiz, ketonüri, ketonemi, ürinometre terimlerini açıklayınız.
6- %20 lik 500 gr MnCl2*4 H2O çözeltisi nasıl hazırlanır?
7- 10 M 2.5 lt. %37 lik HCl çözeltisinden 0.5 lt. 2M HCl çözeltisi nasıl hazırlanır?
8- Meyve sularındaki askorbik asitin tayini deneyinde analiz edilecek meyve suyu çözeltisi iki misli seyreltilmektedir. Çözeltiye pembe renk olana kadar 22ml. saf su için 4ml standart askorbik asit çözeltisi için ise 10ml. 2.6 diklorofenol indofenol titre edilmekte ise analiz edilen bu meyve suyunun 100 ml sinde kaç mg askorbik asit bulunur?
9- İdrarda kalitatif protein deneylerinde amaç nedir? Deneylerin basamaklarını anlatınız.
10- Sığır kaslarından izole edilen nükleotid bileşenleri deneyleri nelerdir? Prensiplerini yazınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder